Bạn kiểm tra bằng cách bôi đen đoạn văn bản dưới này xem được không:

Việc bị copy sẽ khiến bài viết của bạn bị tụt hạng trong các công cụ tìm kiếm, ví dụ lúc đầu có thể bạn sẽ được xếp hạng 1 nhưng nếu có nhiều người ăn cắp bài viết của bạn thì rất có thể bạn sẽ bị tụt hạng sấp lặt luôn và ảnh hưởng đến rất nhiều đến khách truy cập bị giảm.

Biểu mẫu đặt hàng qua email
Thông tin của bạn
Thông tin khác
Đặt hàng